Algemene voorwaarden

 • Machines moeten telefonisch worden afgemeld, zoniet loopt de huurperiode verder.
 • Eén dag huren bestaat uit 8 uren. Extra uren worden verrekend aan 1/8 van de dagprijs.
 • Eén week huren bestaat uit 5 dagen. Extra dagen worden verrekend aan 1/5 van de weekprijs.
 • Wij leveren onze machines met een volle brandstoftank. Het bijvullen op het einde van de huur wordt verrekend aan de huidige marktprijzen van de brandstof.
 • Indien het transport door de huurder wordt uitgevoerd, dan zijn alle risico’s daarvan ten laste van de huurder.
 • Onze huurprijzen die worden vermeld, zijn exclusief vervoer, brandstof en BTW.
 • Onze machines mogen niet op de openbare weg geplaatst worden, tenzij de nodige vergunningen aanwezig zijn of indien de machine werd uitgerust met een nummerplaat op vraag van de huurder.De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het overtreden van voormelde.
 • De huurder zal elk gebrek of defect onmiddellijk telefonisch en schriftelijk melden aan de verhuurder, uiterlijk binnen de 24 uur na de ontdekking ervan. De huurder mag geen herstelling, vervanging of wijziging aan het gehuurde materiaal doen zonder schriftelijke toelating van de verhuurder.
 • Beschadigd materiaal zal door de verhuurder hersteld worden, op kosten van de huurder.
 • De huurder ziet af van vermindering van de huurprijs bij defect van het gehuurde materiaal; het heeft hem evenmin het recht de betaling van al vervallen huurgelden te schorsen.
 • Elke schade aan de machine zelf of aan derden zal gefactureerd worden aan de huurder.
 • De verhuurder kan op geen enkel manier aansprakelijk gesteld worden voor het voormelde.
 • De huurder is verplicht om het materiaal terug te geven in dezelfde staat als bij levering.
 • Wanneer het materiaal niet voldoende schoongemaakt werd door de huurder, zal de verhuurder het materiaal opnieuw laten schoonmaken en dit factureren aan de huurder.
 • De huurder gaat ermee akkoord zich te vergewissen van alle gemeentelijke verplichtingen die betrekking hebben op het gebruik van de machines. Alle heffingen en boetes door overtredingen van de huurder komen ten laste van de huurder. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor overtreding van voormelde.
 • De huurder mag het gehuurde materiaal niet onderverhuren, niet ter beschikking van derden of onbevoegden stellen, niet buiten België brengen of laten brengen, niet met enig recht of aanspraak bezwaren en zijn rechten uit deze overeenkomst niet aan derden overdragen.
 • Ingeval van geschillen, is enkel de rechtbank van het arrondissement Brugge bevoegd.